Prezydent RP podpisał Ustawę o systemie informacji

Prezydent RP podpisał Ustawę o systemie informacji

Bronisław Komorowski Prezydent RPPrezydent podpisał Ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Prawo pozwala na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej do 31 lipca 2014 roku. Po tym czasie dokumentacja musi być wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku.

Ustawa scala informacje rozproszone obecnie w kilku systemach gromadzenia danych, w tym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Przewiduje możliwość gromadzenia jednostkowych danych medycznych. Dane zostaną zebrane na konstruowanej obecnie specjalnej platformie danych elektronicznych. Jej zasoby mają być udostępniane w określonych zakresach m.in. samorządom, czy też placówkom medycznym, które będą mogły się nimi wymieniać w celu realizacji świadczeń dla konkretnego pacjenta. System Informacji Medycznej, który ma zintegrować pozostałe systemy, ma gromadzić także informacje o placówkach medycznych, pracownikach medycznych oraz płatnikach (w tym także innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia), a także o cenach usług, ale tylko z zakresu świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Stworzony ma zostać także system do gromadzenia danych o pacjentach. SIM według nowej ustawy ma umożliwiać płatnikom i usługobiorcom uzyskiwania informacji o udzielanych, udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Prawo ma stwarzać ramy dla oceny i porównania kosztów usług medycznych wykonywanych w placówkach, monitorowania faktycznego dostępu do świadczeń medycznych. Ma także umożliwić świadczenia telemedyczne oraz otworzyć system dla płatników innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy z podmiotów ustawy, płatnik, usługobiorca czy usługodawca ma przyznany dostęp do danych w innym zakresie. Płatnikom przysługuje dostęp do danych, w tym danych osobowych i jednostkowych danych medycznych usługobiorców oraz danych dotyczących usługodawców oraz prawo do pobrania danych niezbędnych do rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

źródło – medicalnet