Dokumentacja medyczna będzie miała postać elektroniczną

Placówki służby zdrowia od 1 sierpnia 2014 r. dokumentację medyczną będą prowadzić w formie elektronicznej.

Zobowiązuje je do tego ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz znowelizowana na jej mocy ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co zatem będzie się działo z wcześniejszą dokumentacją, jak będzie należało ją przechowywać – m.in. o to dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pytała redaktor Jolanta Zientek-Varga przeprowadzająca wywiad dla miesięcznika „Healthcare Management Magazine”.

GIODO wyjaśniał, że przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2014 r., nie działają wstecz. – Zatem dopiero od tego dnia dokumentacja medyczna ma być prowadzona w postaci elektronicznej – mówił. – Oczywiście nadal niektóre dokumenty będą miały inną postać, ale będzie je trzeba przechowywać trwale w wersji elektronicznej. Nie oznacza to jednak konieczności zdigitalizowania tej części dokumentacji medycznej, która stworzona została wcześniej, choć pewnie stopniowo będzie ona przenoszona na nośniki cyfrowe – dodał.

GIODO przypomniał, że do postępowania z dokumentacją medyczną i zawartymi w niej danymi zastosowanie ma wiele przepisów – oprócz typowo branżowych, także ogólne, takie jak m.in. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czy ustawa o ochronie danych osobowych. Szczególną uwagę zwracał na uchwalane właśnie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. – Wszystkie te regulacje powinny być znane i stosowane przez osoby zajmujące się przetwarzaniem danych w ochronie zdrowia – powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

W czasie rozmowy poruszane były także takie kwestie, jak dostęp poszczególnych osób i podmiotów do dokumentacji medycznej czy tworzenie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych pacjentów.

źródło – GIODO